Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten i Södermanlands län, närpolisområde Nyköping, med anledning av handläggningen av vissa kriminal- och trafikärenden

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut