Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten i Västmanlands län med anledning av handläggningen av två omhändertaganden

Polisväsendet Omhändertagande av berusade personer, lagen (1976:511) om - LOB Polislagen (1984:387) Dokumentation Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut