Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten i Västmanlands län med anledning av omhändertaganden enligt 13 och 14 §§ polislagen

Polisväsendet Polislagen (1984:387) Dokumentation Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut