Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Skaraborgs sjukhus, sjukhuset i Falköping, angående underrättelseskyldighet enligt 24 § tredje stycket lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Hälso- och sjukvård Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM paragraf 24 Underrättelse
Tillbaka till söka beslut