Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Socialnämnden i Västerviks kommun; fråga om underlåtenhet att enligt 13 § tredje stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ompröva vård som ges med stöd av 3 § samma lag

Vid en inspektion av Socialnämnden i Västerviks kommun framkom att nämnden under flera års tid underlåtit att enligt 13 § tredje stycket LVU ompröva den vård som gavs en pojke med stöd av 3 § samma lag. Nämnden hade i stället övervägt vården enligt 13 § andra stycket LVU, vilket inte kan jämställas med en omprövning. Socialnämnden tilldelas allvarlig kritik för att omprövning inte har gjorts.

Tillbaka till söka beslut