Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun angående fråga om inskränkning av offentliganställdas meddelarfrihet

Kommunal förvaltning Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut