Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot två kommunala nämnder rörande uppdrag till bolag och enskilda att utreda förutsättningarna för serveringstillstånd i enskilda ärenden och om det varit förenligt med bl.a. föreskrifterna om överlämnande av förvaltningsuppgift

Kommunal förvaltning Alkohollagen (2012:1622) Regeringsformen - RF Överlämnande av myndighetsutövning
Tillbaka till söka beslut