Tillbaka till söka beslut

Initiativärende om kriminalvårdens åtgärder för att bereda personer som är intagna i kriminalvårdsanstalter eller häkten möjlighet att rösta vid allmänna val

Kriminalvård Vallagen (2005:837) Allmänna val Anstalt
Tillbaka till söka beslut