Tillbaka till söka beslut

Initiativärende rörande hanteringen av vissa anteckningar angående elever vid Bromangymnasiet i Hudiksvalls kommun. Fråga bl.a. om handlingarnas rättsliga status

Utbildning ,forskning, studiestöd Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Diarieföring Sekretess
Tillbaka till söka beslut