Tillbaka till söka beslut

Initiativärenden mot Polismyndigheten i Skåne med anledning av dröjsmål att anmäla gripanden till åklagare m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Dokumentation Förundersökning Långsam handläggning Tvångsmedel/tvångsåtgärder Underrättelse
Tillbaka till söka beslut