Tillbaka till söka beslut

Kommunstyrelsen i Orust kommun får kritik bl.a. för att utan stöd i lag ha beslutat att inte verkställa beslut om hemtjänstinsatser för personer som tillfälligt vistas i kommunen

I mars 2020 fattade ordföranden i Kommunstyrelsen i Orust
kommun ett beslut om att kommunen med anledning av covid-19 inte skulle bevilja bistånd till personer som tillfälligt vistades i kommunen. Beslutet gällde tills vidare.

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än i bosättningskommunen, och till följd av t.ex. hög ålder behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens beslut.

I beslutet konstaterar JO att vistelsekommunen har en skyldighet att verkställa bosättningskommunens beslut om insatser. En kommun har inte någon laglig möjlighet att själv välja om den ska följa gällande lagstiftning eller inte. Kommunstyrelsen får därför kritik för att ha fattat ett beslut som inte har stöd i lag.

Tillbaka till söka beslut