Tillbaka till söka beslut

Kriminalvården, anstalten Skogome, har utan lagstöd förbjudit intagna att låna ut personliga tillhörigheter. Även frågor om innehavsbeslut och hantering av hemställningar

En anstalt har utan stöd i lag förbjudit intagna att låna ut personliga tillhörigheter till varandra. JO ser allvarligt på detta.

I beslutet understryker JO att intagnas möjligheter att låna ut respektive ta emot personliga tillhörigheter rättsligt sett är två olika frågor. Om en intagen förhindras att låna ut sin egendom är det en begränsning av hans eller hennes rättshandlingsförmåga som kräver stöd i lag. Däremot är det enligt 5 kap. 2 § fängelselagen möjligt för en anstalt att genom ett omhändertagande hindra en intagen från att ta emot tillhörigheter som har lånats ut till honom eller henne, om det inte finns ett positivt innehavsbeslut för dessa.

Anstalten kritiseras också för brister i utformningen av beslut om innehav och hanteringen av hemställningar.

Tillbaka till söka beslut