Tillbaka till söka beslut

Kritik med anledning av behandlingen av en intagen i samband med en transport

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Bemötande Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut