Tillbaka till söka beslut

Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, för handläggningen av ett ärende om upphävande av besöksförbud

Sedan AA meddelats besöksförbud av en åklagare vid City åklagarkammare i Stockholm gav han in en begäran om omprövning av beslutet. Han uppgav då att han sedan en tid tillbaka inte hade kontaktat personen som förbudet avsåg att skydda och att han inte heller avsåg att göra det. Åklagaren upphävde besöksförbudet med motiveringen att hon efter att ha tagit del av AA:s uppgifter bedömde att det inte längre på grund av särskilda omständigheter förelåg risk att han skulle begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera skyddspersonen. Jag är kritisk mot att åklagaren fattade beslut utan att dessförinnan bereda skyddspersonen tillfälle att yttra sig.

Tillbaka till söka beslut