Tillbaka till söka beslut

Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, och Polismyndigheten i Stockholms län rörande handläggningen av ett ungdomsärende -uttalanden om polismans kontakt med målsägande för att fråga om de ville driva ärendet vidare

Tillbaka till söka beslut