Tillbaka till söka beslut

Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, Göteborgs åklagarkammare, för långsam handläggning av förundersökningar där målsägandena var under 18 år m.m.

Under en period om två år och sex månader har, med ett par kortare uppehåll, misstankar mot en person om sexualbrott mot barn handlagts i tre förundersökningar. Barnens pappa var utpekad som gärningsman. Jag konstaterar att en så lång handläggningstid är oacceptabel och är kritisk till att utredningarna inte bedrivits med större skyndsamhet.

Tillbaka till söka beslut