Tillbaka till söka beslut

Kritik mot åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket för långsam handläggning av en förundersökning m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning Omprövning
Tillbaka till söka beslut