Tillbaka till söka beslut

Kritik mot barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet för underlåtenhet att, vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp, anmäla saken till socialnämnden. – Även fråga om skyldighet att underrätta vårdnadshavare

Hälso- och sjukvård Föräldrabalken - FB Socialtjänstlagen (1980:620). Anmälningsskyldighet Barn/ungdom Information
Tillbaka till söka beslut