Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Barn- och utbildningsnämnden i Bjuvs kommun för att den inte gav barn som vårdades enligt LVU tillräckligt stöd för att behålla kontakten med sitt kulturella ursprung

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Språklagen (2009:600) Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Barn/ungdom Familjehem Omhändertagande Språk Umgänge

Fyra romska barn som var omhändertagna enligt LVU hade efter att de varit placerade två år i familjehem tappat sitt språk och sin romska kultur.

Nämnden har ett ansvar för att på olika sätt arbeta för att barn ska få behålla kontakten med sitt kulturella ursprung. Barn- och utbildningsnämnden får kritik för att den inte vidtog tillräckliga åtgärder i den delen.

Tillbaka till söka beslut