Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborgs kommun för tillämpning av rutiner som strider mot kommunallagen

Enligt kommunallagen ska s.k. delegationsbeslut anmälas till ansvarig nämnd. Anmälningsförfarandet har betydelse för bl.a. beräkning av överklagandefristen. Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborgskommun kritiseras för att nämnden tillämpar rutiner som innebär att vissa delegationsbeslut inte anmäls till nämnden.

Tillbaka till söka beslut