Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun för en oanmäld inspektion

Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun besökte en fastighet med stöd av 28 kap. 1 § miljöbalken. JO kritiserar nämnden för att den inte underrättade fastighetsägaren inför besöket.

Tillbaka till söka beslut