Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Byggnadsnämnden i Mora kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län för handläggningen av ett överklagande av ett bygglovsärende

Kritik bl.a. mot en länsstyrelse för att den i egenskap av överinstans har överskridit sin behörighet i fråga om rättidsprövning.

Tillbaka till söka beslut