Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Byggnadsnämnden i Mora kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län för handläggningen av ett överklagande av ett bygglovsärende

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Behörighet Rättidsprövning Överklagande

Kritik bl.a. mot en länsstyrelse för att den i egenskap av överinstans har överskridit sin behörighet i fråga om rättidsprövning.

Tillbaka till söka beslut