Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Byggnadsnämnden i Torsås kommun för senfärdig och felaktig handläggning av en ansökan om bygglov

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Anstånd Långsam handläggning Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut