Tillbaka till söka beslut

Kritik mot chefskronofogde som i strid med regeringsformens krav på opartiskhet hjälpt en part att bemöta ett överklagande; uttalanden om serviceskyldigheten i 4 § förvaltningslagen

Kronofogdemyndigheten Förvaltningslagen (1986:223) Regeringsformen - RF Likabehandlingsprincipen Objektivitet, opartiskhet, saklighet Serviceskyldighet Verkställighet
Tillbaka till söka beslut