Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Elektrikernas arbetslöshetskassa, som i ett ersättningsärende drivit kravet på s.k. arbetsgivarintyg alltför långt

Arbetsmarknad Arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:238) om paragraf 47
Tillbaka till söka beslut