Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare och mot Polismyndigheten i Örebro län, som inte respekterat en brottsmisstänkts försvararrättigheter, m.m.

En 17-åring hämtades till förhör misstänkt för misshandel. Brottsutredningen involverade flera misstänkta gärningsmän och 17-åringen förnekade brott. Förundersökningsledaren och polisen kritiseras bl.a. för att ha genomfört förhör utan försvarare närvarande. Vidare kritiseras Åklagarmyndigheten för att förundersökningen inte har handlagts med tillräcklig skyndsamhet.

Tillbaka till söka beslut