Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en barn-och ungdomspsykiatrisk mottagning för underlåtit att göra anmälan enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453). Även fråga om anmälningsskyldighet gäller för varje myndighet som i verksamheten har fått kännedom om samma förhållande

Tillbaka till söka beslut