Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en beredningsjurist vid Solna tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om försvarare

En tilltalad i ett brottmål kom till huvudförhandlingen tillsammans med en privat försvarare. Tingsrättens ordförande kritiseras för att hon bett försvararen lämna sin plats vid den tilltalades sida och sätta sig på åhörarplats.

Tillbaka till söka beslut