Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en domare vid Förvaltningsrätten i Göteborg för ett beslut om att lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt utan stöd i lagen. Även kritik mot Förvaltningsrätten i Jönköping för långsam handläggning av det överlämnade målet

En förening överklagade ett beslut från Skatteverket till Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet kom in till förvaltningsrätten den 2 juli 2013. Efter flera handläggningsåtgärder beslutade förvaltningsrätten den 7 maj 2014 att lämna över målet till Förvaltningsrätten i Jönköping. Först den 19 mars 2015 avgjordes målet genom en dom av Förvaltningsrätten i Jönköping.

I beslutet får en domare vid Förvaltningsrätten i Göteborg kritik för att ha lämnat över målet utan stöd i lagen. Förvaltningsrätten i Jönköping får kritik för den långsamma handläggningen av det överlämnade målet.

Tillbaka till söka beslut