Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en förvaltningsdomstol för dröjsmål vid handläggningen av en underrättelse från åklagare om att ett beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård inte skulle överklagas. Även framställning från JO om författningsändring

Förvaltningsdomstolar Rättspsykiatrisk vård, lagen (1991:1129) om - LRV Avsaknad av lagstöd Frihetsberövande Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut