Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en gymnasieskola för bristfälliga åtgärder med avseende på en elevs fortsatta skolgång m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Gymnasieförordningen (1992:394). Barn/ungdom
Tillbaka till söka beslut