Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kammarrätt för långsam handläggning av ett mål rörande disciplinansvar i vilket preskription inträdde under handläggningen m.m.

Tillbaka till söka beslut