Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kammarrätt som i ett mål där prövningstillstånd krävdes beslutat att undanröja den överklagade domen och återförvisa målet till länsrätten utan att prövningstillstånd meddelades och i en sammansättning bestående av två ledamöter

Förvaltningsdomstolar Förvaltningslagen (1986:223) Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om.
Tillbaka till söka beslut