Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommun för domstolstrots i ett upphandlingsärende

Kommunal förvaltning Kommunallagen (1991:900) Offentlig upphandling, lagen (2007:1091) om - LOU Domstolstrots
Tillbaka till söka beslut