Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommun som ingripit mot och kritiserat en tjänsteman som använt sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Yttrandefrihetsgrundlagen - YGL Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut