Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommun som inte ansett sig skyldig att på begäran skicka kopior av allmänna handlingar. Även fråga om en myndighets skyldighet att besvara frågor

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut