Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för långsam handläggning av en begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204)

Kriminalvård Personuppgiftslagen (1998:204) - PUL Anstalt Information Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut