Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för underlåtenhet att förteckna egendom som omhändertagits i en intagens bostadsrum

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Dokumentation Visitation
Tillbaka till söka beslut