Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en lagman för att hon lät sin make läsa delar av ett utkast till en dom

ChefsJO kritiserar en lagman för att hon lät sin make läsa reciten i en ännu inte meddelad dom och därigenom bröt mot en sekretessbestämmelse. Vid bedömningen av allvaret i det inträffade beaktar chefsJO att det utifrån innehållet i de röjda delarna av domsutkastet inte går att dra några slutsatser om domslutet eller domstolens bedömningar, att uppgifterna inte spreds till någon annan än maken och att risken för ytterligare spridning framstår som mycket liten.

Tillbaka till söka beslut