Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en länsrätt för brister i handläggningen av psykiatrimål, bl.a. fråga om tillämpningen av bestämmelserna om kommunicering och muntlig förhandling

Förvaltningsdomstolar Förvaltningslagen (1986:223) Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Rättspsykiatrisk vård, lagen (1991:1129) om - LRV Förhör Förvaltningsprocess Muntlig handläggning/ förhandling
Tillbaka till söka beslut