Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en överförmyndare för handläggningen av ett ärende om godmanskap m.m.

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Fullföljdshänvisning God man/förvaltare Långsam handläggning Samtycke
Tillbaka till söka beslut