Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en överläkare för det sätt på vilket en psykiskt utvecklingsstörd pojke återförts till sjukhus enligt bestämmelserna i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) m.m.

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT paragraf 47 Dokumentation Sjukvård
Tillbaka till söka beslut