Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polismyndighet för att ett beslag hade skett inom ramen för en utredning enligt 23 kap. 22 § rättegångsbalken

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslag Förundersökning
Tillbaka till söka beslut