Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman för underlåten handläggning av fyra tvistemål; även fråga om hans straffrättsliga ansvar

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Dokumentation Långsam handläggning Processledning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut