Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid en länsrätt som tillåtit en part i ett mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att biträda rätten som tolk vid muntlig förhandling

Förvaltningsdomstolar Förvaltningsprocesslagen (1971:291) Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Förhandling/ sammanträde
Tillbaka till söka beslut