Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Göteborgs tingsrätt för att han inte tillät teckenspråkstolkning för åhörare vid en huvudförhandling

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Funktionsnedsättning Förhandlingsoffentlighet Tolk/ översättning
Tillbaka till söka beslut