Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för handläggningen av en ansökan om rättshjälp i ett tvistemål

En person som fått avslag på en begäran om rättshjälp gav in en handling där hon begärde omprövning av beslutet och åberopade ett nytt skäl för bifall. Den handläggande domaren kritiseras för att hon inte handlagt begäran som en ny ansökan om rättshjälp.

Tillbaka till söka beslut