Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en skattemyndighet för utformningen av en beslutsmotivering i ett taxeringsärende

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 20 Sekretesslagen (1980:100). Beslutsmotivering, utformning av beslut Sekretess
Tillbaka till söka beslut