Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en skolsköterska som för annan personal vid skolan röjt sekretesskyddade uppgifter som elever lämnat till henne

Utbildning ,forskning, studiestöd Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Barn/ungdom Samtycke Sekretess Vårdnad
Tillbaka till söka beslut