Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en socialnämnd för allvarliga brister i handläggningen av en ansökan om s.k. anhörigvård

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 5 paragraf 10 Ansökan Bistånd
Tillbaka till söka beslut